ponedeljek, 17. julij 2017

 

Resnice in neresnice o prodaji v salonu.

Uspešna prodaja v salonu še zdeleč ne sloni zgolj na prodajni strategiji, ki jo posamezni salon ima. Sestavljena je iz cele vrste prepletajočih se segmentov, ki se nenehno povezujejo s potrebami in željami strank. Za biti pri tem uspešen je poleg strategij potrebno poznati pot, ki bo prodajo ustvarila učinkovito in sicer ustvarjati mora primeren prihodek in zadovoljstvo strank hkrati.

www.studioaktiva.com

"Kdaj boste imeli kakšno predavanje o prodaji?" To je pogosto vprašanje kozmetičark, ki verjamejo da le posamezni segmenti kot je denimo prodaja lahko ustvari vrednote, ki omogočajo uspešno poslovanje. Pomembno je poudariti, da znanje o prodaji nima določenega začetka in zaključka. Je proces, ki se v različnih okoliščinah nenehno spreminja in povezuje, zato več kot imamo izkušnej in znanja na področju prodajnega komuniciranja in prodajnih pristopov, ki omogočajo da so prodajni postopki učinkovitejši, več je možnosti za uspešnost prodaje. Od tu izhaja tudi razlog zakaj je pomembno da se tovrstno znanje konkretno opredeli na kozmetično stroko.

www.studioaktiva.com
Osebno se s prodajo ukvarjam že par desetletij in od samega začetka sem bil zagovornik tega, da mora slednja biti prilagojena dejavnosti in ne sme biti posplošena. Vsaka dejavnost vključno s kozmetično temelji na strokovnem znanju, ki se nenehno prepleta in skupaj s kozmetično industrijo se skozi čas spreminja. Tudi sam ko sem kozmetično stroko podrobneje spoznaval, sem zasledil vse večje potrebe po prodajnem znanju in organizaciji poslovanja v salonu. Čas je tako prinesel, kar smo že vrsto let pričakovali in sicer usmerjeno znanje, ki omogoča celovite rešitve za uspešno poslovanje v salonu.

www.studioaktiva.com

Za se naučiti prodaje je potrebno prodajati in nenehno spreminjati in preizkušati najboljše možnosti, ki bodo do uspeha pripeljale. Teoretično poznavanje prodajnih postopkov se v praksi redko odvija v predvidljivi smeri in teoretično oblikovani prodajni pristopi še zdaleč niso toliko učinkoviti kot se pogosto predstavlja. Prodajalci, ki so iznajdljivejši in komunikacijsko spretnejši lažje stranke prepričajo vendar vprašanje je, če so dolgoročno uspešnejši od prodajalcev, ki znajo prodajne postopke koristiti po sistemu, ki strankam na njim razumljiv in dostopen način zagotavlja to, kar resnično potrebujejo. V tem se skrivajo razlogi, zakaj se je prodaje potrebno nenehno učiti in prilagajati kozmetični stroki. Potrebe strank so si lahko podobne vendar razumevanje slednjih se razlikuje. Ravno to je potrebno skozi prodajne postopke pravilno implementirati in si tako zagotoviti primeren prihodek.

www.studioaktiva.com

V čem se prodaja v kozmetični stroki razlikuje?

Prodajo veliko prej kot poznati je potrebno razumeti. Nekaterim je prodaja pisana na kožo in pridobivanje novih znanj jim odpira nove priložnosti s katerimi napredujejo. Prodajo kot tako razumejo in veliko dajo na širino znanja, ki ga lahko v prodajnih postopkih primerno potrebam prilagajajo. Posebno s področja marketinga, vodenja, organizacije dela in podobno. Poznani pa so primeri ko se zagovarja uspešnost prodaje izdelkov ali storitev strankam na eni strani medtem ko na drugi prodaja blagovne znamke salona ne dosega primernih pričakovanj. Vendar tudi to je prodaja in skozi njeno prizmo je mogoče oceniti ali se pravilno podrazumeva ali ne. Prodaja vključuje vse od prodaje sebe, izdelkov, storitev, strokovnega znanja, izkušenj, iznajdljivosti..... Je izjemno širok segment, ki s svojim prepletanjem omogoča ravno to v kar mnogi niso prepričani in sicer v lastne prodajne sposobnosti. Prepričani so, da prodaje ne obvladajo, zato se z njo ne želijo soočati. Temu zagotovo ni tako, kajti vsi dosedanji rezultati v večini izhajajo ravno iz prodaje. Potrebno jo je le nadgraditi oziroma dopolniti na tistih prodočjih, ki prinašajo večjo možnost ustvarjanja prihodka.


www.studioaktiva.com
Tudi o prodaji bo namenjenih nekaj besed na našem prvem srečanju kozmetikov in frizerjev, ki bo potekalo v ponedeljek, 18.9.2017 v sodobnem učnem centru podjatja Prokozmetika v Kranju. Prijave so že v teku so si čimprej zagotovite svoj sedež. Pišiite na naslov info@prokozmetika.si

Evgen Gec


Ni komentarjev:

Objavite komentar