petek, 21. julij 2017

Kaj je sodoben in kaj zastareli način ličenja.To je vprašanje o katerem je vredno nekoliko razmisliti. V delavni praksi je tovrstno tematiko vse pogosteje zaznati in ko se s sogovorniki poglobimo v razgovor je zsledtiti, da tisti ki to najpogosteje omenjajo, jo različno tudi razumejo. Nekateri se oslanjajo na trende, drugi na starost ali izkušnje izvajalcev, tretji na način uporabe ali nanosa izdelkov, četrti na uporabo sodobne tehnike, ki pri ličenju ustvarja popolnost in podobno. Skratka, gre za razumevanje različnih procesov, ki jih mnogi razumejo tako kot jim je to prenešeno, bodi si preko medijev ali mnenj tistih ki so jih v svet ličenja popeljali.


Ko sem v začetku devedesetih let pričel z ličenjem v eni izmed naprednih šol v Italiji, ki že vrsto let zastopa blagovno znamko Make up For Ever, nenehno sem strmel po določenim znanju, ki bi omogočalo osnovo iz katere bi lahko kasneje v okviru ličenja izhajal. Njihov pristop je tedaj slonel na podobnem kot je to sedaj pri nas in sicer na praktičnem znanju in manj na osnovah iz katerih tovrstno znanje izhaja. Na različnih oblikah šolanja so se zato pojavljala vprašanja na katera odgovore nismo kar tako dobili. To me je privedlo do situacije, da sem pričel raziskovati kje bi tako obliko znanje lahko pridobil, kajti brez njega je bilo ličenje prazno.

Z leti dela sem pridobil kar nekaj izkušenj predvsem z blagovnimi znamkami ki sem jih tedaj zastopal (Max Factor - IsaDora) vendar so v večini bile usmerjene na trende medtem ko temelj ličenja sem podrobneje spoznal šele s sodelovanjem s profesionalnimi blagovnimi znamkami. Ravno v tem obdobju je sledila odločitev, da bom nekoč napisal knjigo o tematiki, ki vsakemu vizažistu zagotavlja določeno znanje na osnovi katerega bo lahko uspešno posloval.
Po skoraj da 25 letih dela na tem področju še vedno se ukvarjam s teoretičnimi osnovami in sicer zato, ker je tovrstna tematika tako obsežna in zanimiva da si tega skoraj ni mogoče zamisliti. Nenehno dopolnjevanje knjig, pripomočkov PP predstavitev, tečajev, personaliziranega udejstvovanja v različnih projektih ličenja je tako odprlo povsem nove dimenzije, ki še vedno temeljijo na isti osnovi. Razlika je le v tem, da jo različni izvajalci na različne načine podrazumevajo in izvajajo, kar je spet prednost, ki odpira povsem nove pristope in se tako prispeva k razvoju.

Osebno se ne nagibam k temu, da tečaje ličenja izvajajo zgolj osebe z določeno izobrazbo ali obveznimi tečaji sekundarnih strokovnih znanj, ki le delno vplivajo na poslovanje ličenja. Zakaj tako razmišljanje je odgovor preprost. Zato, ker ni pravila, zakona ali dejavnika ocenjevanja dela kot je trg. Delovanje je neusmiljeno in zahteva veliko drugih znanj, ki omogočajo da se dejavnost ličenja uspešno izvaja. Vprašanje je le, koliko se oseba ki se s tem ukvarja zato zavzema in napredno razmišlja. Tečaje ličenja, ki jih že vrsto let izvajam prilagajam ravno omenjenim potrebam in uživam v tem, kako se posamezniki zavzemajo zato da bi konkurenco prekosili ravno s širino svojega znanja.

Kaj je v okviru ličenja širina znanja?

Pri širini znanja ne gre zgolj za uporabo priznanih blagovnih znamk ali sodelovanje z njimi. Uporabniki ličil res veliko dajo na ime in kakovost blagovne znamke, kar je povsem pravilno medtem ko je profesionalno ličenje nekaj povsem drugega. Zaslediti je, da se posamezni izvajalci pogosto skrivajo za imeni blagovnih znamk in vrejamejo, da jim tak pristop omogča več kot bi za njega lahko storili sami. Pri tem je zaznati, da osnove iz katerih bi morali oblikovati delo vizažista zamenjujejo za zastareli način ličenja. S tem potrjujejo lastno strokovnost iz katere je mogoče razbrati njegovo kredibilnost, ki jo eni sprejemajo drugi pač ne. Odvisno od tega kako tak način delovanja predstavijo. Pravila, ki jih pri tem postavijo v večini izhahjajo iz lastnih iskušenj in se redko ujemajo s strokovnim znanjem.

Kaj pa predstavlja strokovno znanje?

Strokovno znanje o ličenju izhaja iz obdobja Leonarda da Vinci. Ugotovil je, da sta svetloba in oblika obraza dejavnika, ki se med seboj tesno povezujeta. Svetloba se na različne oblike obrazov iz različnih zornih kotov drugače odziva, zato je vsak obraz potrebno najprej preučiti in njegove vrednote po potrebi ali želji uporabnika spremeniti. To je izhodišče skoraj da vsake oblike ličenja razen modnega pri katerem pravila praktično ne obstajajo. Vizažist mora znati najprej obraz prebrati, preučiti njegove potrebe in temu primerno ličila uporabiti. Kdaj s širino začrtane linije pod očmi nos skrajšati in kako z oblikovanjem spodnjo obliko nosu razširiti ali zožiti je le delček osnove, ki lahko profesionalca od amaterja bistveno loči. Takih delčkov je na obrazu neizmerno veliko in nenehno jih je treba usklajevati in prilagajati potrebam posameznega obraza. 

Ličenje torej ni le uporaba ličil po tehnikah, ki jih je nekdo uporablja. Dva obraza nista enaka in na vsakega se svetloba drugače odziva. To spremeni tudi način ličenja in vizažistov pri nas ki to obvladajo je veliko. Potrebno jih je le poiskati in se pozanimati o njihovih referencah. Oseba, ki se dobro trži ali zastopa priznano blagovno znamko še ne pomeni, da razume in primerno izvaja ličenje po pravilih, ki so za posamezen obraz sestavljena. Lahko je pa tudi nasprotno. Skratka, pred izborom vizažista je potrebno ugotoviti ali izhaja iz strokovnosti ali iz povprečja, ki temelji na določenih osnovah, ki kasneje določajo pravila. Morda je slednje nekoliko težko razumeti vendar tisti ki želijo na področju ličenja storiti nekaj več imajo sedaj neizmerno veliko priložnosti. Tisti, ki smo bili pionirji strokovnega ličeja pri nas smo tovrstno znanje iskali v tujini in neizmerno veliko za njega tudi plačali. Danes je tovrstno zannje dostopno vsakomur in le vprašanje je ali si ga res želi.

ponedeljek, 17. julij 2017

 

Resnice in neresnice o prodaji v salonu.

Uspešna prodaja v salonu še zdeleč ne sloni zgolj na prodajni strategiji, ki jo posamezni salon ima. Sestavljena je iz cele vrste prepletajočih se segmentov, ki se nenehno povezujejo s potrebami in željami strank. Za biti pri tem uspešen je poleg strategij potrebno poznati pot, ki bo prodajo ustvarila učinkovito in sicer ustvarjati mora primeren prihodek in zadovoljstvo strank hkrati.

www.studioaktiva.com

"Kdaj boste imeli kakšno predavanje o prodaji?" To je pogosto vprašanje kozmetičark, ki verjamejo da le posamezni segmenti kot je denimo prodaja lahko ustvari vrednote, ki omogočajo uspešno poslovanje. Pomembno je poudariti, da znanje o prodaji nima določenega začetka in zaključka. Je proces, ki se v različnih okoliščinah nenehno spreminja in povezuje, zato več kot imamo izkušnej in znanja na področju prodajnega komuniciranja in prodajnih pristopov, ki omogočajo da so prodajni postopki učinkovitejši, več je možnosti za uspešnost prodaje. Od tu izhaja tudi razlog zakaj je pomembno da se tovrstno znanje konkretno opredeli na kozmetično stroko.

www.studioaktiva.com
Osebno se s prodajo ukvarjam že par desetletij in od samega začetka sem bil zagovornik tega, da mora slednja biti prilagojena dejavnosti in ne sme biti posplošena. Vsaka dejavnost vključno s kozmetično temelji na strokovnem znanju, ki se nenehno prepleta in skupaj s kozmetično industrijo se skozi čas spreminja. Tudi sam ko sem kozmetično stroko podrobneje spoznaval, sem zasledil vse večje potrebe po prodajnem znanju in organizaciji poslovanja v salonu. Čas je tako prinesel, kar smo že vrsto let pričakovali in sicer usmerjeno znanje, ki omogoča celovite rešitve za uspešno poslovanje v salonu.

www.studioaktiva.com

Za se naučiti prodaje je potrebno prodajati in nenehno spreminjati in preizkušati najboljše možnosti, ki bodo do uspeha pripeljale. Teoretično poznavanje prodajnih postopkov se v praksi redko odvija v predvidljivi smeri in teoretično oblikovani prodajni pristopi še zdaleč niso toliko učinkoviti kot se pogosto predstavlja. Prodajalci, ki so iznajdljivejši in komunikacijsko spretnejši lažje stranke prepričajo vendar vprašanje je, če so dolgoročno uspešnejši od prodajalcev, ki znajo prodajne postopke koristiti po sistemu, ki strankam na njim razumljiv in dostopen način zagotavlja to, kar resnično potrebujejo. V tem se skrivajo razlogi, zakaj se je prodaje potrebno nenehno učiti in prilagajati kozmetični stroki. Potrebe strank so si lahko podobne vendar razumevanje slednjih se razlikuje. Ravno to je potrebno skozi prodajne postopke pravilno implementirati in si tako zagotoviti primeren prihodek.

www.studioaktiva.com

V čem se prodaja v kozmetični stroki razlikuje?

Prodajo veliko prej kot poznati je potrebno razumeti. Nekaterim je prodaja pisana na kožo in pridobivanje novih znanj jim odpira nove priložnosti s katerimi napredujejo. Prodajo kot tako razumejo in veliko dajo na širino znanja, ki ga lahko v prodajnih postopkih primerno potrebam prilagajajo. Posebno s področja marketinga, vodenja, organizacije dela in podobno. Poznani pa so primeri ko se zagovarja uspešnost prodaje izdelkov ali storitev strankam na eni strani medtem ko na drugi prodaja blagovne znamke salona ne dosega primernih pričakovanj. Vendar tudi to je prodaja in skozi njeno prizmo je mogoče oceniti ali se pravilno podrazumeva ali ne. Prodaja vključuje vse od prodaje sebe, izdelkov, storitev, strokovnega znanja, izkušenj, iznajdljivosti..... Je izjemno širok segment, ki s svojim prepletanjem omogoča ravno to v kar mnogi niso prepričani in sicer v lastne prodajne sposobnosti. Prepričani so, da prodaje ne obvladajo, zato se z njo ne želijo soočati. Temu zagotovo ni tako, kajti vsi dosedanji rezultati v večini izhajajo ravno iz prodaje. Potrebno jo je le nadgraditi oziroma dopolniti na tistih prodočjih, ki prinašajo večjo možnost ustvarjanja prihodka.


www.studioaktiva.com
Tudi o prodaji bo namenjenih nekaj besed na našem prvem srečanju kozmetikov in frizerjev, ki bo potekalo v ponedeljek, 18.9.2017 v sodobnem učnem centru podjatja Prokozmetika v Kranju. Prijave so že v teku so si čimprej zagotovite svoj sedež. Pišiite na naslov info@prokozmetika.si

Evgen Gec


nedelja, 09. julij 2017

 

Bistvo poslovanja v kozmetiki.

Bodite iskreni in odgovorite si na naslednje vprašanje. Ali znanje, ki ste ga prejeli predno ste pričeli s poslovanjem v kozmetični stroki, zadostuje da lahko v kozmetičnem salonu napolnite blagajno? Je dovolj strokovno da lahko stranke brez težav pritegnete in si zagotovite finančno sigurnost? Vključuje to znanje tudi prodajne spretnosti in komuniciranje, marketing, vodenje ter kadrovanje ali je zgolj opredeljeno na stroko? Kakorkoli, odgovori se lahko zelo razlikujejo vendar dejstvo je samo eno. Delate zato, da zaslužite in primerno živite. Bistvo vsakega izobraževanja torej je, priprava da boste lahko brezkrbno poslovali in od tega primerno živeli.

www.studioaktiva.com

Ne smemo pozabiti, da je v ceno storitve vključeno vse od strokovnega znanja do komuniciranja, prodajnega pristopa, vodenja in še marsi kaj drugega. Skratka, cela vrsta aktivnosti, ki se med seboj prepletajo in so ena od druge odvisne. Pomanjkljivo znanje na tem področju lahko povzroča težave, zato je ključnega pomena skrb za osebni razvoj in razvoj dejavnosti v celoti. Napredne in koristne informacije ter znanje, ki se nenehno spreminja so vrednota, katero je potrebno ceniti in predvsem se prilagajti okoliščinam v koliko se želi delovati napredno in učinkovito. Uvajanje takih novosti predstavlja danes prednosti, ki jih ne gre zanemariti saj prinašajo nove izzive, ki poleg novih pristopov omogočajo še pridobivanje novih strank in dodatno zaupanje lojalnih.

www.studioaktiva.com
Danes sem za vas pripravil posebno poletno darilo, ki se nanaša na poslovanje v mesecih ko so prihodki v salonu manjši. Omogoča vam, da lahko mesece kot so julij, avgust in september dobro izkoristite za pridobivanje novih strank in to samo v šestih pomembnih korakih. Vse to dobite brezplačno vendar le tisti, ki si tega resnino želite. Pišite nam na email studioaktivakoper@gmail.com in izvedeli boste nekaj, kar mnogi ne bodo. Spoznali boste ključne korake, ki vam bodo pomagali stranke v navedenem obdobju pritegniti in prihodek dolgoročno povečati. 

www.studioaktiva.com

Vendar to še ni vse. Podjetje Prokozmetika d.o.o. iz Kranja organizira druženje kozmetikov in frizerjev v najlepšem in najsodobnejšem učenm centru pri nas. Srečali se bomo v ponedeljek, 18.9.2017 na sedežu podjetja v Poslovni coni B 20 v Šenčurju pri Kranju. Srečanje s krajšim predavanjem bo potekalo med 9. in 11. uro in bo namenjeno  uspešnemu poslovanju v salonu. Prijave že potekajo in so obvezne, zato ne odlašajte in se čimprej prijavite na naslov: info@prokozmetika.si
Srečanje bo prvo tovrstno pri nas in priporočam, da ga izkoristite.


www.studioaktiva.com
Naj vam lepi poletni dnevi prinesejo čimveč topline, novih idej in predvsem energije za uspešno nadaljnje  delo.

Evgen Gec

nedelja, 02. julij 2017Kako koordinirati delo v salonu.

Kar nekaj  je kozmetičark, ki so z delom v salonu preobremenjene in ne zmorejo dosegati želelnih rezultatov. Same skrbijo od priprave salona, izvajanja različnih aktivnosti pa vse do finančnega poslovanja, prodaje in marketinga, kar ni samo obremenjujoče temveč negativno lako vpliva tudi na razvoj salona.

  www.studioaktiva.com
V razgovorih z njimi pogosto posegamo po različnih vprašanjih na katere skušamo najti najbolj optimalne odgovore. Med drugim tudi o tem, kaj menijo o uvajanju koordinatorja dela oziroma receptorja v salonu. Mnenja so dokaj različna. Mnogim se to zdi nepotrebno saj lahko v večini sami vse uredijo medtem ko drugi zato nimajo sredstev in si tega ne morejo privoščiti. Dejstvo pa je, da je koordinator oseba, ki lahko veliko doprinese na vseh področjih dela. Poglejmo si zakaj.

  www.studioaktiva.com

Številni saloni predvsem z več zaposlenimi, ki imajo zaposlenega receptorja in je glavni koordinator poslovanja v salonu, dokazujejo da je temu resnično tako. Delo na recepciji salona ni zgolj komuniciranje s strankami, dopolnjevanje urnikov, priprava kabin in drugih sorodnih aktivnosti. Tako delo ima veliko večji pomen, kajti vodji ali lastniku salona pogosto prepreči njegovo vsemogočnost. Za njega oziroma njo, bi to pomenilo imeti več prostega časa, lažje delovati in razmišljati o razvoju dejavnosti in se izogniti majhnim tako kot velikim aktivnostim, ki vzamejo veliko časa. Namreč, mnogi vodje preveč izkoriščajo svoj um za izvajanje manjših in nepomembnih aktivnosti namesto, da bi ga uporabili za nekaj čemu je namenjen in sicer iskanju novih in pomembnih priložnosti s katerimi bi poslovanje bilo v krajšem času veliko učinkovitejše.

  www.studioaktiva.com

Kaj pa tisti, katerim predstavlja zaposlitev take osebe prevelik strošek?

Tako razmišljanje preprečuje rast salona in ne le to. Preprečuje, da bi se obrtno delo preoblikovalo v uspešno podjetniško poslovanje. Trg kot tak ravno to zahteva in brez podjetniškega znanja lahko obrt ne glede na strokovno znanje, dosedanjo uspešnost in izkušnje postane žrtev poslovanja. Pri uvajanju koordinatorja ali receptorke v salonu sledi cela vrsta novih pristopov, katere se je potrebno naučiti. Pripraviti je potrebno sistem vključno z organogramom dela, kar vodji oziroma lastniku salona omogoča, da se resnično posveti razvoju, delegiranju zaposlenih, izdelavi strategije dela, finančnčnemu poslovanju in marketingu.


  www.studioaktiva.com

Vsega tega v koliko izvajate delo sami si ne morete privoščiti. Preprosto ne zmorete biti vse od izvajalca storitev, prodajalca, organizatorja dela.... Včasih je želja po razvoju izjemno velika in pogosto je opaziti kako osebe ki v salonu poslujejo same, se odločajo še za dodatno delo tudi na področju veleprodaje. Poleg rednega dela skrbijo še za plasiranje izdelov ali pripomočkov v druge salone, kar seveda ni napačno. Vprašanje je le ali je to organizacijsko in časovno mogoče. Poleg rednega poslovanja morajo izvajati še promocije v različnih krajih in pogosto postanejo žrtev nečesa za kar so prepričani da bodo uspeli predvsem če bodo uspešno prodali in tako zaposlili druge osebe, ki bi se s tekočimi deli ukvarjale. Nekaterim celo uspe vendar vprašanje je, kaj so zato morali žrtvovati.

  www.studioaktiva.com

Veleprodaja je segment zase in zahteva popolnega človeka, tako kot to zahteva poslovanje salona. To ni zgolj dodatno delo temveč povsem nova zvrst poslovanja, ki zahteva določena znanja v drugačni obliki v primerjavi s poslovanjem v salonu. Predvsem prodajni in marketinški pristopi so zahtevnejši in zahtevajo človeka s temu primernimi znanji in spretnostmi. Vse to je mogoče izvajati vendar s primerno organizacijo dela in primernim kadrom. Veliko bolje je postati žrtev prihodka kot pa žrtev dela, zato je priporočljivo po novih dejavnostih posegati šele ko stalna postane uspešna in ustvarja reden prihodek. Delo koordinatorja ali receptorke ima pri tem ključni pomen, kajti odgovornost za redne aktivnosti prenaša nase in s tem odpira nove priložnosti za nadaljnji razvoj dejavnosti.

  www.studioaktiva.com

Za biti na več področjih enakomerno uspešen je potrebno veliko organizacijskih sposobnosti in znanja, kajti v nasprotnem primeru povprečnost zapira pot profesionalnosti in učinkovitosti. Gledano s primera ko se izvaja nega obraza na stranki in se je poleg tega je potrebno pogovarjati še s kupcem, ki bi se odločil za linijo izdelkov, ki se ponuja v obliki veleprodaje je pri tem težko biti popoln. To začutita obadva  tako stranka kot kupec in nobenemu od njiju ni všeč, da se mu posveti premalo pozornosti. S koordinatorejm dela v salonu ali v veleprodaji se to prepreči, kajti vodijo celotno poslovanje medtem ko sami delo spremljate, delegirate in organizirate.

  www.studioaktiva.com

Kaj pa v primeru nezmožnosti dela v salonu poseebno če poslujete sami? Vprašajte se, kaj bi se zgodilo v primeru, če od jutrišnjega dne ne bi mogli več delati? Kako bi poslovanje salona potekalo? Kdo bi zato skrbel? Kakšne so lahko posledice? Verjamem da bi rešitev našli zelo hitro. Čeprav bi mortebiti bila trenutna, bi zagotovo bila hitra in učinkovita.


Potrebujete pomoč ali nasvete kako uspešno poslovati v salonu? Kliki Tukaj.. 
https://www.studioaktiva.com/kontakt/