nedelja, 28. maj 2017


Koper, 5.6. 2017. Prijavite se na studioaktivakoper@gmail.com

Pomen združevanja v kozmetiki
.

Vsi že vedo, da ima skupen pristop na trgu bistveno večji vpliv na uspešnost poslovanja v primerjavi s samostojnim delovanjem. Vse bolj smo priča nastajanju različnih združenj, katerih namen je združevati interese kozmetičark vendar zanimiv je podatek, da se ravno v tej dejavnosti mnogi najmanj združujejo in izpopolnjujejo. Pogosto so mnenja, da je kozmetikov na trgu preveč in zato prihaja do padanja cen in močnega delovanja sivega trga, kar preprosto ni res!!!

  www.studioaktiva.com
Trg omogoča razvoj vsem, ki si tega želijo. Edino kar se zato potrebuje je volja in želja po napredku in ustvarjanju. Možnosti za napredno in predvsem uspešno poslovanje v kozmetiki je danes izjemno in še nikoli do sedaj ni bilo na voljo toliko naprednega in učinkovitega znanja kot je to sedaj. Predvsem uporabno znanje omogoča danes neizmerno veliko priložnosti za vsakogar ne glede na predhodne izkušnje ali okoliščine dela.

  www.studioaktiva.com

Pri kozmetičarkah je v zadnjem času zaznati vse večjo željo po združevanju, kar je zelo pohvalno. Pred nekaj tedni so me prosili za mnenje v eni izmed tovrstnih skupin. Pojasnil sem, da glede na izkušnje o združevanju v storitveni dejavnosti lahko potrdim, da zgolj želja po združevanju ne ustvarja napredka in žal ni učinkovita. Potrebno je vzpostaviti sistem, ki jasno določa pravila igre in dopušča vključevanje samo osebam, ki so zato pripravljene nekaj storiti. Potrebno je biti aktiven, vztrajen in predvsem razumeti, da aktivnost na papirju ali občasnem delovanju več ne "pije vode". Delovati je potrebno konstruktivno in jasno si postaviti cilje ter slednje primerno spremljati in po potrebi prilagajati okoliščinam, ki se nenehno spreminjajo. Vsekakor sem pripravljen pomagati in se odreči svojemu dragocenemu času vendar le če so to pripravljeni vsi v skupini.

  www.studioaktiva.com
Postavil sem nekaj vprašanj  zakaj se bolj intenzivno ne vključujejo v združenja in zakaj se jih tako izogibajo. Poglejmo si nekaj odgovorov oziroma izgovorov:
  • Nimajo časa,
  • stroški vključevanja so previsoki,
  • dvomijo v učinek sodelovanja,
  • ne zaupajo ljudem v okolju,
  • srečanja so v nepravih časovnih terminih…
Realni razlogi so bistveno drugačni:
  • Nimajo želje,
  • nimajo potrebe,
  • v takih okoljih se ne znajdejo,
  • osredotočajo se na negativna mnenja drugih,
  • premalo verjamejo v vase…
Veliko je število podjetnikov, ki so ravno z združevanjem uspeli. Uspeli pa so zato, ker so aktivni in ne presegajo lastnih pričakovanj medtem ko v skupnost veliko prispevajo. Podobno je kot v družini ali pri ustanavljanju podjetja. Najprej je potrebno ustvariti osnove na kar sledi učinkovito delo in posledično rezultati v obliki pridobivanja novih poslovnih priložnosti, katere se lahko odlično izkoristi, vendar le, če je dovolj podjetniškega znanja in vztrajnosti.

  www.studioaktiva.com
Takrat ko posluješ sam, si sam in lahko posluješ le s tistim kar imaš. Združevanje ime veliko večje razsežnosti in potencijali na vseh področjih so znatnejši in zastavljeni cilji veliko lažje dosegljivi. Hitreje se lahko pride do kakovostnih strank, manj je težav z njimi, večja je možnost za pridobiti in ustvariti zaupanje z vsemi v delovnem okolju ter nenehno se razvijaš in slediš naprednim.  Takih združenj, ki omogočajo tovrsten napredek je veliko. Razlikujejo se le po načinu delovanja vendar s podobnim ciljem in sicer ustvariti čim boljše pogoje za nadalnje delo svojih članov.

  www.studioaktiva.com
Res me zanima kako bi vi to uvedli v našo kozmetično prakso je dejala ena od kozmetičark. Ko sem razložil postopek za postopkom je bila izjemno navdušena in polna energije. Čez nekaj dni me je poklicala ko se je pogovorila še z ostalimi kolegicami in mi podala odgovor, točno karšnega sem pričakoval. Zamisel je ponovno pohvalila vendar dejala je, da srečanje enkrat mesečno, izvajanje aktivnosti vseh vključenih in predvsem dinamičnost in motiviranost vodij bi vzelo veliko energije in časa, kar je za njih preveč. To bi bilo podobno kot če bi se s svojimi sodelavkami vsedle pred salon in ugotavljale kako bi bilo dobro če spremenile barvo sten, dodale ali zamenjale opremo, spremenile svetlobo, uvedle novosti..... Vse to bi pa nekdo moral narediti in tudi plačati.

  www.studioaktiva.com
Zato, da se nekaj zgodi morajo obstajati razlogi. V primeru da tega ni, ni paredka še manj pa doseganja pričakovanj, ki se pri marsikomu v notranjosti skrivajo. Tisti, ki nimajo zato časa, se pa morajo zavedati, da prej ali slej bi bilo dobro o tem razmisliti. Predvsem zato, ker bi s tem veliko več pridobili, lažje in učinkovitejše bi poslovali in vse to bi se poznalo na večjem zaslužku. Mnogo je takih, ki si tega želijo pa ne vedo kako naj se v take aktivnosti vključijo. Menim da pri tem ni potrebno iskati somišljenike temveč sostorilce. Na enem izmed predavanj sem pred časom nekoliko več pozornosti namenil omenjeni tematiki in prisotni so razumeli, kaj vse izgubljajo zato ker se ne družijo na pravi način. Zato bodo naredili korak naprej in dobro bi jim bilo slediti.

  www.studioaktiva.com 
Tokratna delavnica, bo potekala v ponedeljek, 5.6. v Kopru, bo obogatena z veliko uporabnih primerov predvsem iz področja: uporabe primernih komunikacijskih orodij, izračunov storitev in izdelkov, tehnik pristopa do strank ki zagotavljajo večje zaupanje, preoblikovanje kritik v pozitivnost, uporaba različnih medijev in tehnike marketinga. Delavnico posebno priporočamo lastnikom in vodjem salona ter zaposlenim.

Tokrat smo se odločili za posebno akcijo in sicer tisti, ki boste delavnico vplačali do 31.maja boste lahko s seboj pripeljali še eno osebo brezplačno. Predhodno pa mora ta oseba biti prijavljena. Cena delavnice na osebo znaša 68,00 €. S plačilom na račun 290000050835520 bo vaša rezervacija potrjena.


To pa še ni vse!

Ravno tako bomo v mesecu juniju bomo izvedli posebno delavnico za kozmetičarke v Ljubljani, ki bo namenjena zgolj 10 obiskovalcem. Prvih 10, ki bodo delavnico vplačali bodo pridobili možnost brezplačnega obiska celodnevne delavnice v mesecu juniju. Pohitite ne bo vam žal.


 

nedelja, 21. maj 2017

Kdaj lahko postanete vsiljivi in kdaj ne.

Včasih se mi zdi že prav odveč, da nekateri postajajo z izobraževanji tako agresivni. Kot da nimamo drugega kaj početi je dejala ena od kozmetičark s katero sem se pred kratkim pogovarjal.

Kar nekaj časa sva si vzela, da sva omenjeno tematiko obdelala. Verjamem da nekomu, ki mu poslovanje v salonu uspeva sprejema to kot nadlogo saj dokler stranke salon obiskujejo ni zaslediti potreb po novih znanjih. Posebno takih ne, ki predstavljajo veliko dodatnega dela, ki ga do sedaj ni bilo potrebno izvajati. Nekoga siliti da je juho, ki je ne mara in nima zato potrebe je nesmiselno morda celo žaljivo. Posebno, če se to počne kontinuirano oziroma namensko je bilo mnenje gospe.

Vsekakor je mnenje gospe razumljivo in potrebno ga je spoštovati. Včasih pa je le vredno tudi kaj poslušati, kajti spremembe nikomur ne omogočajo trajnega lagodja brez uvajanja novih načinov dela, pristopa do strank in podobno. Želeli ali ne vas v to postopoma uvajajo stranke. Dejstvo je, da se za vaš salon vse pogosteje odločajo zaradi vaših kompetenc, ki se primerno usklajujete med komunikacijskim in profesionalnim pristopom, vidnosti in prepoznavnosti, ki jo ustvarjate preko medijev in zaupanjem, ki ga dosegate z odnosom do njih.

Leto 2011 je za kozmetično stroko bilo prelomno in pričele se se spremembe s katerimi je strokovno znanje postalo le del celote ki je za uspešno delo potrebna. V kozmetično stroko je vstopilo podjetništvo in s tem nova znanja in izkušnje, ki so temelj za uspešnost v prihodnosti. Žal se v prihodnosti temu ne bo mogoče izogniti, zato tisti ki izobražujemo dajemo tovrstnim izobraževanjem tako velik pomen.Obisk tovrstnih delavnic postaja vse večji in rezultati dela vse boljši. To je zeznati predvsem pri tistih kozmetičarkah, ki so predhodno imele težave z načrtovanjem dela v salonu, prodajo dodatnih storitev in izdelkov, pridobivanjem novih strank, komuniciranjem in povečanjem prihodkov z organizacijo časa.

Tokratna delavnica bo obogatena z veliko uporabnih primerov predvsem iz področja: uporabe primernih komunikacijskih orodij, izračunov storitev in izdelkov, tehnik pristopa do strank ki zagotavljajo večje zaupanje, preoblikovanje kritik v pozitivnost, uporaba različnih medijev in tehnike marketinga. Delavnico posebno priporočamo lastnikom in vodjem salona ter zaposlenim.

Tokrat smo se odločili za posebno akcijo in sicer tisti, ki boste delavnico vplačali do 31.maja boste lahko s seboj pripeljali še eno osebo brezplačno. Predhodno pa mora ta oseba biti prijavljena. Cena delavnice na osebo znaša 68,00 €. S plačilom na račun 290000050835520 bo vaša rezervacija potrjena.


To pa še ni vse!

V mesecu juniju bomo izvedli posebno delavnico za kozmetičarke v Ljubljani, ki bo namenjena zgolj 10 obiskovalcem. Prvih 10, ki bodo delavnico vplačali bodo pridobili možnost brezplačnega obiska celodnevne delavnice v mesecu juniju. Pohitite ne bo vam žal.


torek, 16. maj 2017

 

Stvari na katere ne pomislimo.

Drage kozmetičarke,

Tokratni članek sem namenil nečemu, kar se je vredno zamisliti. Najprej naj omenim, da sem v zadnjih nekaj dneh izvedel kar nekaj delavnic namenjenih uspešnemu delu v salonu in se pri tem srečal s številnimi osebami iz naše stroke. Vabim vas, da si nekaj vrsticah preberete, kako so lahko pridobljene informacije od ljudi s katerimi se srečuješ lahko pomembne.


www.studioaktiva.com

Pričel bom pri sejmih. Letošnjo pomlad je zaznamovalo kar nekaj sejmov doma in v tujini. Pred pričetkom sezone ste v različnih revijah, časopisih in člankih katere vam redno pošiljam zagotovo zasledili, kolikšen je bil poudarek na pomembnosti sodelovanja na sejmu. Opisoval sem prednosti, katere se še kako izplača izkoristiti in predvsem vrednote kot so informacije, nova znanja, novosti pri uporabi izdelkov in podobno.

www.studioaktiva.com

Pos festum vsakega sejma je ocenjevanje, ki je pogosto razdeljeno in nemalokrat preveč usmerjeno v nepravo smer. Neverjetno koliko je bilo zastavljenih vprašaj posebno naslednjih: Kako ste bili zadovoljni s sejmom? Ste videli kaj posebnega? Je bilo kaj novega? Kolikšen je bil obisk?.... Včeraj sem postavil vprašanje znanki, ki se večkrat srečava na različnih sejmih doma in v tujini in dobil sem neverjetno potrditev nečesa o čem se veliko govori vendar premalo sliši in menim da si je to vredno prebrati.
www.studioaktiva.com

Vprašal sem, kako je bila zadovoljna s sejmom v Opatiji, ki je potekal prejšnji teden. Nisva se pogovarjala o številu obiskovalcev temveč o številu sklenjenih poslov. Sledil je odgovor; "Dobila sem kar nekaj novih strank, posebno takih, ki so iz drugih blagovnih znamk pristopili k nam. Na sejmih se več ne pojavljajo, zato dvomijo v njihovo poslovanje. K nam so pristopili ravno zato, ker nas že nekaj let zaporedoma srečujejo."
www.studioaktiva.com
Konstantnost in vztrajnost sta odliki, pri katerih mnogi ne vzdržijo. Takrat ko je poslovanje vezano zgolj na finančni del in manj usmerjeno na stranke se izgubi občutek za priložnosti. Vsak sejem to ponuja vendar potrebno se je zavedati in sprejemati sejme kot priložnost, ki je omogočena in dana vendar koristna bo izsključno na osnovi naše aktivnosti. Mnogi pričakujejo in ocnjujejo sejme po številu obiskovalcev in aktivnostih, ki jih organizator kot tak izvede zato da bi sejem bil uspešen. Torej, če je mu je uspelo pritegniti veliko število ljudi je super medtem ko če obiskovalcev ni veliko tudi sejem ni uspešen.
www.studioaktiva.com
Včerajšnjo delavnico sem v Slovenj Gradcu med drugim posvetil povezovanju. Predstavil sem številne koristi, ki lahko kot vrednote izkoristimo takrat ko smo povezani. Mnogi so še vedno prepričani, da so uspešnejši če delujejo posamično in se ne razvijajo. Tisti, ki sejme redno obiskujemo se kot razstavljalci dobro zavedamo, da uspešnost temelji zgolj na nas samih, zato se sporazumevamo in delujemo na isti valovni dolžini. Sejmi, delavnice in druga srečanja niso nič drugega kot izjemna priložnost za medsebojno povezovanje in prikazovanje naših vrednost ljudem, ki se z isto ali podobno dejavnostjo ukvarjajo. Na enem mestu je večje število interesentov, ki jih kozmetična stroka zanima vendar uspešnost je odvisna zgolj od našega pristopa in znanja ki ga zato imamo, vključno s številnimi drugimi priložnostmi, ki jih sicer ni mogoče izkoristiti.
www.studioaktiva.com
Pogosto pozabljamo, da sejemi niso praznik organizatorjev temveč praznik vseh nas, ki se s kozmetiko ukvarjamo. Vprašanje je le ali se bomo pri tem osredotočili na pričakovanja oziroma na aktivnosti na osnovi katerih bomo nadaljni posel gradili. Drage kolegice, predstavlajti svoje delo in interese tistim, ki jih to zanima je cenjeno delo in menim da je potrebno spoštovati. Da je tamu tako lahko potrdijo predvsem zastopniki, ki predstavljajo svoje blagovne znake na številnih sejmih doma in v tujini. To počnejo zato, ker točno vedo kolikšen je pomen prisotnosti. Takrat ko je vidna konstantnost izvajanih aktivnosti kupci tako kot poslovni partnerji in stranke to še kako opazijo in spoštujejo. 
www.studioaktiva.com
Radi zahajamo na večje sejme v tujino in uživamo v tem kar drugi prikažejo. Vprašanje pa je ali dovolj dobro prikažemo sebe tam kjer živimo in ustvarjamo. Ali si dovolj dobro odpiramo pot v svojem okolju in izkoriščamo priložnosti, ki jih imamo na voljo. Upati gre, da se mladi ne bodo prehitro naučili kako pomembno je zgolj obiskovati sejme v tujini. Prav je, da jih obiščejo vendar dobro jih je podučiti kaj in na kašen način naj sejme opazujejo. Pozornost naj posvetijo patriotizmu domačih razstavljalcev in izvajanju aktivnosti ter obrazložiti pomembnost prenašanja slednjega na svoje dvorišče, ki ga moraš nenehno negovati, če želiš da bo videti lepo in predvsem koristno. Povzdigovati druge samo zato, ker je videti več in bolje in zato, ker pri tem ni potrebno storiti ničesar je morebiti zanimivo. Ni pa pošteno, humano in predvsem spoštljivo do ljudi s katerimi se skupaj v istem okolju ustarja in živi.

Evgen Gec
Naslednja delavnica za uapešno poslovanje v salonu bo  potekala v ponedeljek, 5. junija v Kopru, med 9 in 13 uro. Tokrat bomo odkrivali skrivnosti besed in stavkov, ki vplivajo na večjo prodajo v salonu. Delavnico priporočamo vodjem in zaposlenim v salonu. Cena delanice na osebo znaša 68,00 €. Prijavite se lahko na email studioaktivakoper@gmail.com ali na splatni strani www.licenje.com

torek, 09. maj 2017

 To kar stranke v salonu najprej opazijo.

Tiste, ki naše članke redno prebirate že dobro veste kolikšen je pomen prvega in zadnjega trenutka pri komuniciranju s stranko. Ne glede ali gre pri tem za verbalno ali neverbalno obliko komuniciranja.
www.studioaktiva.com
V tokratnem članku se bom opredelil na stranko in njen prihod v salon ozirma na trenutek predno stopi v kabino ali na stol na katerem se bo storitev izvajala. Eden od pomembnejših in ključnih korakov pri sprejemu je, kdo stranko sprejme in kako do nje postopa.
www.studioaktiva.com
Druga pomembna značilnost je prostor, njegova urejenost in še marsikaj drugega, kar stranka hitro opazi in ji pusti določen vtis. Danes se želim posvetiti ravno temu trenutku. Kot primer bom postavil čakanje v ambulanti. Posebno v naprednih ordinacijah poskrbijo zato, da se pacijenti pred obiskom pri zdravniku počutijo čimbolj sproščeno. Nekateri imajo televizorje na katerih prikazujejo kratke filmčke z namenom osveščanja. Mnogi so obogateni s prospekti, revijami in podobno. Predstavljajte si, na kaj bi se osredotočile v koliko bi same morale čakati na čakati v podobni čakalnici? Glede na to, da ste kozmetičarke in ste pri svojem delu pedantne, zagotovo na malenkosti. Ravno slednje bi vam pustile določen vtis.
www.studioaktiva.com
V vašem salonu ni popolnoma nič drugače. Če stranki ponudite čaj ali kavico, soka ali katerikoli drugi napitek je to odraz kulture in spoštovanja. Če je čakalni prostor obogaten z informacijami o storitvah za katere stranka ne ve da jih izvajate, je to priložnost za dodatno prodajo storitve. Vitrine ali police z izdelki so pogosto odraz pristopa do prodaje. Tam kjer je videti več, je tudi več možnosti za prodajo in nasprotno. Slike v prostoru, televizija, glasba in vonj so dejavniki, ki imajo na stranko poseben vpliv vendar obstaja še močnejši na katerega se z lahkoto pozabi.
www.studioaktiva.com
Stranka dokler čaka na storitev in v koliko se z nečim ne zamoti obstaja velika verjetnost, da se bo osredotočila na čistočo in urejenost prostora. V kotu denimo posoda za pomivanje tal ali metla čeprav je skoraj da ni opaziti, nepospravljeni ali nesortirani laki za nohte, nepospravljena delovna miza, prah na prodajnih policah, ki je videti le iz določenega zornega kota svetlobe zadostuje, da stranka pridobi določeno mnenje. To dodatno potrjuje osebje z njihovimi delovnimi oblačili. V primeru da navedeno deluje povprečno, obstaja velika možnost da stranka določenih storitev predvsem takih pri katerih je higiena ključnega pomena ne bo koristila. Takrat ko se stranki daje priložnost da nas ocenjuje to počne z vso vnemo, kajti takrat ima čas to početi.
www.studioaktiva.com
Tudi način komuniciranja ima pri tem velik pomen. Verbalen in neverbalen pristop stranki ne glede na poznavanje komunikacijskih postopkov veliko pove. Zgornjo fotografijo sem izpostavil z jasnim namenom. Receptorka si popravlja očala vendar po vsej verjetnosti ne zavedujoč se, da stranko na tak način odbija in to le zaradi nepravega prsta s katerim si očala popravlja. To je malenkost vendar veliko lahko pove, čeprav s strani receptorke ni mišljeno tako kot je videti.

Bodite vrhunski in predvsem profesionalni

Tam kjer stranke opisano zaznajo je običajno prodaja tako storitev kot izdelkov slaba, čeprav je komunikacijski odnos do stranke lahko izjemen.

Prvi vtis naj bo izjemen, kajti izkazuje profesionalnost in med drugim tudi cenovno vrednost izvedenih storitev. Tam kjer se izraža popolnost je tudi težav z višjimi cenami storitev manj. Stranke se zavedajo da ko stopijo v prostor v katerem takoj začutijo dobro energijo, toplino, urejenost in popolnost bodo tudi cene bile temu primerne. Ne verjamem, da tudi same imete ista pričakovanja v hotelih z dvema ali petimi zvezdicami. Ali pač?

www.studioaktiva.com
Stranke že od samega začetka navezujte na storitve. Nekateri pričarajo prvi stik s stranko s tem, da med čakanjem na storitev ji zmasirajo roke, pogovarjajo se o novostih, trendih, možnostih novih storitev in predvsem jih osveščajo. To je dodana vrednost, ki je pri strankah vedno učinkovita. Pozornost, pozornost, pozornost, dobro počutje, dobro počutje, dobro počutje in primerno, primerno vrednotenje!
www.studioaktiva.com
Za uspešnejše poslovanje v salonu so potrebne določene spremembe pri katerih je potrebno razumeti kateri od postopkov lahko dobrinesejeo v krajšem času največ. V studiu Aktiva lahko pridobite vse potrebno za še boljše poslovanje. Edino kar morate storiti je, da nas kontaktirate in verjeti ne boste mogli koliko še neizkoriščenih možnosti imate na razpolago. več si lahko ogledate na naši spletni strani www.studioaktiva.com