ponedeljek, 24. april 2017

 

Zavedamo se, ne želimo pa slišati.

Številne kozmetičarke so pri prodaji storitev v salonu uspešne iz več razlogov. Ne gre samo za prodajno znanje temveč temveč okoliščine, ki v katerih se nahajajo s strankami z različnimi potrebami in željami in predvsem pristopom, ki ga same imajo do storitev, ki se jim ponujajo.

  www.studioaktiva.com
Nemalokrat smo že omenili kako so posamezne kozmetičarke prepričane v to, da ne znajo prodajati. Preprosto verjamejo, da morajo poznati različne postopke oziroma tehnike prodaje ali biti zato kot pravijo rojene. Dejastvo je, da prodaja ne izhaja izključno iz nekaterih prodajnih pravil ali tehnik. Osnova za prodajo je komuniciranje. Tisti, ki bi torej želeli dobro prodati morajo najprej znati s stranko primerno komunicirati. Predstavljate si, da so besede, ki se pri tem uporabijo kot nalepke na embalaži čustev. Ljudje svoje zadovoljstvo sporočamo vedno skozi čustva vendar za njimi nenehno stoji motivacija. Takrat ko se jezik stranke razume in se jo ob tem pravilno motivira prihaja do uspešne prodaje. Komuniciranje postane učinkovito ko se jezik stranke prepozna in primerno prilagodi.
  www.studioaktiva.com
Od tega trenutka dalje bo prodaja za vsakogar lažja, kajti opisal bom karakteristike in načine komuniciranja posameznih skupin strank in tako boste izdelke kot storitve veliko lažje prodale.

  www.studioaktiva.com

V prvo skupino spadajo prefekcionisti. Tovrstne stranke so točne, poglabljajo se v podrobnosti in želijo, da so jim osebe s katerimi komunicirajo podobne. Kot kozmetičarke morate pri njih znati zagotoviti njihove potrebe. Da se v določenem okolju prepustijo mora vse biti urejeno, čisto, pregledno... Pri prodaji morate posegati po opisovanju kakovosti in slednjo zagovarjati s konkretnimi rezultati, kajti le tako se pri njih lahko ustvari zanimanje in zaupanje.

www.studioaktiva.com

V drugo skupino sodijo stranke, ki veliko dajo na odnos. Zelo cenijo pozitiven in vzpodbuden pristop, veliko stavijo na zaupanje in verjamejo v to kar se jim ponuja. Cenijo odkritost in dobrosrčnost. Uspešnost prodaje pri takih strankah temelji na vaših priporočilih posebno če izhajajo iz dobrih izkušenj.

  www.studioaktiva.com

Tretji skupini pripadajo stranke, ki si želijo pozornosti oziroma želijo biti opazne. Take osebe veliko dajo na uspeh, zato potrebujejo samopotrditev. Vse kar zadovoljuje njihovemu zadovoljstvu za ustvarjanje uspeha so pripravljene plačati in v koliko bodo prodajni postopki to zagotavljali bo prodaja bila v kratkem času izjemno učinkovita.

  www.studioaktiva.com

V četrto skupino sodijo stranke, ki imajo emocionalen značaj. Čustveno so vezane na nekaj in zlahka se ne bodo prepustile posebno novostim ne. Pri njih ja za uspešno prodajo potrebno izbrati pravi trenutek. Potrebno jih je spremljati, dobro poslušati in razumeti.

  www.studioaktiva.com

Peta skupina strank je zelo podobna prvi, kajti pristop do njih je nekoliko težji. Ne pustijo se prepričati. Potrebujejo čas za razmislek, opazovanje, spremljanje, spraševanje... O nakupih morajo razmisliti in v koliko nimate dobro vodene evidence boste takim strankam težko prodale.

www.studioaktiva.com

Dvomljive stranke pripadajo šesti skupini. Pred nakupm jih je strah in so zmedene. Nenhno iščejo kaj v izdelku ali storitvi ni primerno in postavljajo celo vrsto različnih vprašanj. Prodaja pri takih strankah temelji na zaupanju. Zato da bi verjela storitvi ali izdelku mora najprej verjeti vam.

www.studioaktiva.com

V sedmo skupino bi lahko vključili stranke, ki se za izdelek ali storitev odloči takoj zato, da jim tega ne bo potrebno storiti jutri. Nekaj želijo imeti takoj, čeprav tega ne bodo uporabljale. Kupujejo zato, ker jim je nekaj všeč in ustvarja določeno zadovoljstvo. Takim strankam je najlažje pordati izdelke ali storitve v skupinah.

  www.studioaktiva.com

Značilnost osme skupine strank je njihova odločnost. Prepoznavne so po tem, da izdelke ali storitve želijo kupiti vendar pred tem se želijo podrobneje spoznati s karakteristikami in drugimi značilnostmi, ceno, prednostmi izdelka ali storitve oziroma koristi, ki jih lahko z njimi pridobijo.

  www.studioaktiva.com

Neodločnost je specifika devete skupine strank. Pri njih je potrebno biti dober psiholg. Karkoli se jim ponuja sprejemajo z razumevanjem in nasmehom, slišano potrjujejo vendar se za nakup ne odločijo. Take stranke je v nakup preprosto potrebno potisniti.

  www.studioaktiva.com


Vse opisane karakteristike strank je potrebno znati razbrati in ravno temu na naših izobraževanjih posvečamo veliko pozornosti. Naučimo vas kako v posameznih primerih postopati, da postanete bolj samozavestne in prepričljive ter katere izmed komunikacijskih orodij uporabiti zato, da bo pristop do vsh ljudi v vašem okolju še boljši. www.studioaktiva.com

Ni komentarjev:

Objavite komentar